ANA SAYFA   “Sizler niyetinizi Allah için güzel yapin, her isiniz güzel olur, güzel sonuç verir. Kulun güzel niyetini Allah bilsin yeter. Gavs-i Sani Hz.”  


DİN VE VATAN İÇİN KARDEŞLİK  
       

           

Kardeşliği Allah İçin Yapmak...

Rasulullah (s.a.v) Efendimiz buyurmustur ki: “Amellerin en faziletlisi Allah için sevmek ve Allah için bugzetmektir.” [(Ebu Davud, Sünnet, 3 (Had. No: 4599).)]Demek ki, Allah yolunda birlik ve kardeslik ciddi bir ameldir. Her hayirli amelde önce güzel bir niyet istenir. Sonra onun bu güzellik içinde tamamlanmasi beklenir. Niyeti güzel olmayan kimse hayra ulasamayacagi gibi; güzel niyetle basladigi bir isini sonuna kadar devam ettirmeyen kimse de hayirdan mahrum kalir. 

Niçin kardes olunur? Hedef nedir? Cenab-i Hak, bize su hedefi gösterir: 

“Iyilik ve takva hususunda birbirinizle yardimlasiniz.”[Maide 5/2.] 

Dünyada Allah rizasinin ve takvanin disinda kurulan bütün dostluklar, ahirette düsmanliga dönüsücektir. Hesap gününün yegane sahibi hepimizi söyle uyarir: 

“O gün (Allah için birbirini seven) muttakîlerin disinda bütün dostlar birbirinin azili düsmani olur.”[Zuhruf, 43/ 67] 

Muhyiddin b. Arabî (k.s), bu ayetin tefsirinde, insanlarin kurdugu muhabbetin dört kisma ayrildigini bilirtir: 

1-Sirf Allah’in zati için muhabbet. Bu, zatî, ruhanî bir muhabbettir. Ruhun ilahî kurbiyyete ulasmasiyla hâsil olur. Buna ancak takvada zirveye çikmis kamiller ulasir. Sayilari da azdan azdir. 

2-Allah için olan muhabbet. Bu, kalbî bir muhabbettir. Temeli, güzel sifat, ahlak ve hâllere dayanir. Hedefi ilahîdir. Salihlerin birbirini, arif ve velileri, peygamberlerin ümmetlerini sevmeleri gibi. Bu ikisi hayirlidir. Onlar Allah için oldugundan ahirette de devam eder. Sahipleri pisman, sonlari perisan olmaz. 

3-Nefsanî muhabbet. Temelinde nefsanî, hissî lezzet ve gayeler mevcuttur. Sirf sehvet için zevceyi, nefsanî keyfine yardimci oldugu için mali ve fasiklari sevmek gibi. 

4-Aklî muhabbet. Temelinde, dünyevî maslahat ve menfaatlar yatar. Ilahî degildir. Tüccarlari, sanatkarlari ve benzeri fanî güzellikleri sevmek gibi. Bu son ikisinin ahirette bir faydasi yoktur. Ekseri insanlar bu ikisiyle dostluk kurarlar. Sonlari aldanmak ve birbirine düsman olmaktir. Bunun için ayette umum insanlarin hâlini ifade için önce: “Bütün dostlar o gün birbirinin düsmanidir” buyrulmus, pesinden “ancak muttakiler müstesnâ!” buyurularak, adetleri hayli az olan bahtiyarlar ayri tutulmustur. Ayrica, hemen pesinden gelen ayette, muttakilere verilen: “Ey (biribirini benim için seven) kullarim! Bu gün size korku yoktur, siz mahzun da olmayacaksiniz” müjdesiyle, ilk iki gruba giren dostluklar Zat-i Bâriye ait kilinmis ve bu dostluklar tasdik ve takdir görmüstür.”[Ibnu Arabî,Tefsîru Kur’ani’l-Kerîm, II, 452-453] 

Önce, Allah için kurulacak dostlugun fazilet ve faydasini bilmek gerekir. Çünkü bir ise can-i gönülden inanmayan insan, onun pesine düsmez ve gereklerini yerine getirmez. 

Ebu Talib el-Mekkî (k.s) (386/996) bu konuda su temel anlayisi tespit eder: 

“Kim, Allahu Teala’nin rizasi için kardes olmanin faziletini ve böyle bir muhabbetin derecesini iyice bilirse, bu yoldaki talep ve hedefine ulasmak için, kardesinin hallerine sabreder; ona tesekkür eder; kendisine yumusak davranir; SIKIntilarina tahammül gösterir. Çünkü, kiymetli bir seye talib olan kimseye onu elde etmek için en degerli seylerini o ugurda harcamasi gerekir.”[Ebû Talib el-Mekkî, Kûtu’l-Kulub, II, 216.] 

Abdullah b. Ömer (r.a) demistir ki: “Ömrüm boyunca oruç tutsam, hiç uyumadan geceyi ibadetle geçirsem, malimi parça parça Allah yolunda infak etsem ve bu hâl üzere ölsem, fakat gönlümde Allah’a itaat edenlere karsi bir sevgi, O’na isyan edenlere karsi da bir bugz olmasa, bütün bu yaptiklarimdan bir fayda göremem.”[Gazalî, Ihya, II, 233.] 

Rasulullah (s.a.v) Efendimiz, Allah için dostluk kurmanin fazilet ve faydasini söyle belirtmistir: 

“Yedi sinif insan var ki, Allahu Teala onlari, kendi rahmet gölgesinden baska hiçbir gölgenin bulunmadigi hesap gününde özel rahmetinde gölgelendirecektir. Bunlardan birisi de, Allah için birbirini seven, bu sevgi üzerinde bir araya gelen ve bu sevgi içindeyken birbirinden ayrilan iki arkadastir.”[Hadisin tamami için bkz: Buharî, Ezan, 36, Zekat, 16; Müslim, Zekat, 91; Tirmizî, Zühd, 53.] 

“Üç sey var ki, onlar kimde bulunursa o kimse imanin tadini bulur: 

1-Allah ve Rasulünü her seyden daha fazla sevmek, 
2-Sevdigi insani ancak Allah için sevmek, 
3-Imandan sonra küfre dönmeyi atese atilmak gibi kötü görmek.”[Buhâri, Iman, 14; Müslim, 67; Tirmizî, Iman, 10; Ibnu Mace, Fiten, 23.] 

“Allahu Teala buyurur ki: “Benim için birbirini seven, birbirini arayip soran, birbirini ziyaret eden, birbirine infak ve ikramda bulunanlara muhabbetim hak olmustur.”[Ahmed, Müsned, V, 229; Hakim, Müstedrek, IV, 169-170] 

“Allahu Teala kiyamet günü söyle buyurur: “Benim celalim (rizam) için birbirlerini sevenler nerede? Hiçbir gölgenin bulunmadigi bugün onlari kendi (rahmet) gölgemde gölgelendirecegim.”[Müslim, Birr, 12 (No:37).] 

“Allah’in dostlari içinde öyle kimseler vardir ki, onlar nebî ve sehit degillerdir. Fakat kiyamet gününde Allahu Teala’nin kendilerine bahsettigi ihsan ve makamlardan dolayi nebî ve sehitler onlara gipta ile bakarlar. 

Ashab: “Ya Rasulallah! Onlar kimlerdir, bize haber verir misiniz?” diye sorduklarinda; Rasulullah (a.s): 

“Onlar, aralarinda herhangi bir neseb bagi ve maddî alisveris bulunmadan sirf Allah’in muhabbeti ve rizasi için birbirlerini sevenlerdir. Vallâhi onlarin yüzü (o gün) nur gibi parlamakta ve kendileri de nurdan minberler üzerinde oturmaktadir. Insanlar korktuklari zaman onlar korkmazlar, insanlar üzüldükleri zaman onlar üzülmezler” buyurdu.

       
Hazırlayan : Bekir Aytaç
 

© Copyright 2017 | Sohbetleri Ve Kaynakları
««« www.fenafillah.com »»» sitesine aittir. Sohbet ve kaynaklar gerçek kaynaklardan kıyaslanmalıdır.
Gerçek kaynaklarının tespiti yapılmadan, sitemiz kaynak gösterilemez.