Fenafillah, Fena, Fillah, Sohbet, Hadis, Menkıbe, Kalp, Tasavvuf, Hadis, Siyer, Nasihat, Evliyalar, Kaynak, Muhabbet, Derviş, Sufi, Vaaz, Hutbe, Sema, Yıldız, Muhabbet, Aşk, Mevlana, Mesnevi, İlmihal, Fıkıh, Kelam, Soru, İslamiyet, Cahiliye,İlahi, Kaside, Mevlid, Regaib, Recep, Şaban, Ramazan, Oruç, İftar, Üç Aylar, Haram Aylar, Kandil, Vacip, Farz, Sünnet, Mübah, Müstehap, Telefon, İletişim, Fillah, Fena, Fena Fillah, Fenafillah, Hazret, Tarikat, Camii, CEmaat, Helal, Haram, Şeriat, Hakikat, Rabıta, Emir, Nehiy, Miraç, Kadir, Kadir Gecesi, İyi, Kötü, Evlat, Aile, Akraba, Aile Hukuku, Alim, Molla, Feraset, Keramet, İstikamet, Çirkin, Amel, Salih, Salih Amel, İman, İslam, Ezber, Hafız, Dil, Bela, Dil Belası, Taş, Diken, Evliya, Buhara, Semerkand, Namaz, Hac, Oruç, Zekat, Fitre, Sadaka, Melekler, Melek, Peygamber, Nebi, Resul, Habib, Ahiret, Kıyamet, Alamet, Haşr, Neşr, Lokma, Seyyid, Elh-i Beyt, Sahabe, Tabiin, Ensar, Muhacir, Vatan, Sevgi, Kardeşlik, Barış, Huzur, Mubah, Caiz, Müekked, Kifaye
 
Fenafillah ANA SAYFA

Fenafillah

   
                                                                               
Helal Kazanç
Beraat Kandili
Amelleri Zayi ....
Cemaat Olmanın...
Cennetin Nimetleri
 
Helâl, Kur'an ve Sünnet'in helâl kıldığı, dinin 
serbest ettiği, yapılmasını 
uygun gördüğü, 
izin verdiği....
Devamı »»»
 

Bu gecenin, şu ayeti kerimede bildirilen gece olduğu söylenmiştir.
“O gecede her hikmetli iş, belirlenip

Devamı »»»

Nimetlere ulaşmanın birçok yolu vardır; ancak bir yol var ki bütün yolların en emniyetlisi, en sevimlisi ve en verimlisidir.
Devamı »»»

"Çeşitli nimetlerle bezenmiş olan ve müminlerin içinde ebedî olarak ka­lacakları âhiret yurduna” denir.

Devamı »»»

Riya, gösteriş, desinler ve görsünler diye amel yapmak, davranışlarımızda yüzümüzü Allah'tan başkasına çevirmek

Devamı »»»


HADİSLER

 

"Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; ....... Devamı »»»
H
içbiriniz kendisi için istediğini (mü'min) kardeşi için istemedikçe (gerçek) iman.. Devamı »»»
Mümin kardeşine tebessüm etmen sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır. Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırıp..
Devamı »»

ÜMİT VE KORKU
Ü
mit ve Korku bir kuşun iki kanadı gibidir. İkisi birden bulunursa hem kuşun... Devamı »»


TASAVVUF
T
asavvuf, çoklarının Kur’an ve Sünnette ismini aramakla meşgul olup, Devamı »»


ALLAH'IN ZATİ SIFATLARI
1) Vücûd:
Var olmak demektir. Allah vardır, varlığı başkasından değil
, zatının gereğidir. Vücûd sıfatının karşılığı,Devamı »»


YETİŞ YA GEYLANİ HZ.LERİ
Gavs Abdulhakim Hz.leri'nin bir sofisi sabunculuk yaparmış.Eşeğine yüklediği sabunları diğer vilayete götürüp satarmış.Yine bir gün sabunlar eşeğin sırtında yola çıkıp diğer vilayete giderken.... Devamı »»»

KÖTÜ ARKADAŞ
Allah-u Zülcelal insanı üstün ve şerefli olarak yaratmıştır, kulların geçici dünya hayatında Allah-u Zülcelal'e karşı olan kulluk vazifelerini yerine getirmeleri ve imtihanları kazanmakla.. Devamı »»»
ZİKİR
Günümüzde zikir denince boş oturan, yapacak başka işi gücü olmayan kimselerin yaptığı “olsa da olur, olmasa da” cinsinden bir ibadet akla geliyor. Bazı insanlar da beş vakit namazını kılan, Kur’an okuyan, ......

Devamı »»

SOFRA ADABI
Allah'ın Resulü, yemeğe dua ile başlardı. Hz. Peygamber sofrası kurulduğu zaman şöyle derdi: 'Allah'ın ismiyle başlarım! Ey Allah'ım! Bu nimeti şükrü yapılmış ve cennet nimetinin verilmesine vesile yapacağın bir nimet kıl.......Devamı»»»

DİN VE VATAN İÇİN KARDEŞLİK
Rasulullah (s.a.v) Efendimiz buyurmustur ki: “Amellerin en faziletlisi Allah için sevmek ve Allah için bugzetmektir.” [(Ebu Davud, Sünnet, 3 (Had. No: 4599).)]Demek ki, Allah yolunda birlik ve kardeslik ciddi bir ameldir. Her hayirli amelde önce güzel bir niyet istenir.... Devamı »»»
NİYET
Hak yolu kalple başlar. Kalp, karar merkezidir. Kalbin kesin kararına niyet denir. Niyet işin evvelidir.
Devamı »»

Mürşid Kimdir ?
Akaid âlimleri, itikat konularına, fakihler ibadet konularına, muhaddisler hadisleri tespite, müfessirler Kur’an’ın tefsirine, dil âlimleri Arapçaya yönelip İslam’ın temel ilimlerini ihya etmeye....
Devamı »»

SÜNNETİN HAYATIMIZDAKİ YERİ
Terim olarak sünnet, Hz. Peygamber’e (s.a.v) nisbet edilen her türlü söz, fiil ve takrirlerin tamamına verilen isimdir. Kısaca sünnet, Resûlullah’ın (s.a.v) İslâm’ı yaşayarak anlatması demektir. Bir başka ifade ile sünnet, yaşayan Kur’an’dır; kelâm-ı kadîmin mücessem/somutlaşmış halidir.
Devamı »»

TÖVBE
 “Günahlarına tevbe eden, hiç günah işlememiş gibidir.” Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)
Kul deyince aklınıza ..... .
Devamı »»

Kur'an Ahlakı
Yüce kitabı­mız Kur’ân-ı Kerîm, bir hayat rehberi, insanları huzur ve mutluluğa götüren evrensel bir mesajdır.
"O (Kur’an), âlemler için ancak bir öğüttür."
Kur’ân-ı Kerim yirmi üç sene gibi bir zaman zarfında, âyet âyet ve sûre sûre indirilmiştir. Bunun sebebi, de­ğişik suallere cevap vermek, meydana
Devamı »»


Miraç Kandili
Miraç, "yukarı çıkmak, yükselmek" anlamına gelir. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) göğe yükselerek Cenâb-ı Mevlâ'nın huzuruna kabul edildiği geceye Miraç gecesi denmiştir.Hicretten önce, receb ayının yirmi yedinci gecesi, Peygamber Efendimiz (s.a.v), Cebrail'in (a.s) refakatinde Mekke'den alınmış, Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'ya götürülmüştür.

Devamı »»


Sabır ve Önemi
Sahih ( İnanılır ) kaynaklardan öğrenildiğine göre:
  • Belaya, musibete sabır.
  • Din bilgilerini öğrenirken ve ibadetleri yaparken sabır.
  • ..........

Devamı »»


Zikrin Fazileti
"Kulun Allah'ı zikretmesi, diğer her şeyden daha büyüktür."[1]
Bir kudsî hadîste şöyle varid olmuştur:
"Kulum beni, kendi nefsinde zikredince, ben de onu zâtımda zikre­derim (onu, mükâfatlandırırım). Beni bir topluluk içinde zikrederse, ben de onu, kendilerinden ....
Devamı »»


Zina
Büyük günahlardan birisi de zinadır. Zina, aralarında meşru bir evlilik olmayan, nikâh bağı bulunmayan kimselerin cinsi ilişkide bulunmalarına denir. Zina, bütün dinlerde ve kanunlarda yasaklanmış ve bu kötü fiili yapanlara ağır cezalar verilmiştir.
Hayvanların dahi düzenli, başı boş olmayan, eşini kollayan cinsel hayatları varken insanların pervasızca hareketleri hayvandan daha aşağı bir özelliktedir.
Devamı »»

Temizlik ve Taharet
Tahâret adâbıyla alâkalı olarak şu hususlarda çok mühimdir. Hacet giderirken ön veya arka tarafın kıbleye doğru gelmesi ve özürsüz olarak ayakta su dökmek mekruhtur. Erkeklerin idrarın tam kesildiğine kalbi mutmein olmadıkça abdeste başlaması câiz değildir. Helâda konuşulmaz, selâm alınmaz. Mazeretsiz olarak avret mahalline ve necâsete bakılmaz. Helâya tükürülmez ve sümkürülmez. Helâda vücut ile oynanılmaz.
Devamı »»

Sadakat
Bize lafta değil özde sadakati, hz. Eba bekr gibi sadık olmayı nasip etsin.. Çünkü sadakat  diyince akla gelen ilk isim herkesin gönlünde, aklında olan Sıddık-ı ekber Hz. Ebu Bekir r.a. dır. O değimliydi… “o dediyse doğrudur” diyen..  (isra ve miraç hadisesini anlat)
Şeksiz şüphesiz inanmak.. Ebu Bekir gibi,........

Devamı »»

Akaid Nedir ?
Akâid "akîde" kelimesinin çoğuludur. Akid ise sözlükte düğüm bağlamak, düğümlemek ve kesinlikle inanılan şey anlamlarına gelir. Buna göre, "İslâm akâidi" İslâm dininde kesinlikle inanılan hususlar mânâsına gelir ki bunlara "îmân esasları" da denir. Buna göre îmân esaslarını ihtiva eden ilme de "akâid ilmi" denir.


Devamı »»

 
Eksik ve yanlışlarımızı lütfen bize buradan iletiniz . Sohbet ve kaynaklar gerçek kaynaklardan kıyaslanmalıdır.
Gerçek kaynaklarının tespiti yapılmadan, sitemiz kaynak gösterilemez.
 
toplist
Toplist
Site Ekle Hit Toplist SEO