ANA SAYFA   “Sizler niyetinizi Allah için güzel yapin, her isiniz güzel olur, güzel sonuç verir. Kulun güzel niyetini Allah bilsin yeter. Gavs-i Sani Hz.”  


ALLAH'IN ZATİ SIFATLARI

 

 
        1) Vücûd:
Var olmak demektir. Allah vardır, varlığı başkasından değil, zatının gereğidir. Vücûd sıfatının karşılığı olan yokluk Allah için düşünülemez.
2) Kıdem:
Başlangıcı olmamak demektir. Allah’ın varlığının başlangıcı yoktur. O kadim ve ezelidir. Sonradan meydana gelmiş bir varlık değildir. Hiçbir şey yok iken O vardı. Kıdem sıfatının zıddı olan “başlangıcı olmak” Allah için düşünülemez.
3) Beka:
Sonu olmamak demektir. Allah ebedîdir. Varlığının sonu yoktur. O sonsuz olarak vardır. Her şey yok olduktan sonra O’nun varlığı yine devam edecektir. Bekanın zıddı “sonu olmak” Allah hakkında düşünülemez.
4) Vahdaniyet:
Tek ve bir olmak demektir. Allah Teâlâ hem zatı hem fiilleri hem de sıfatları bakımından tektir. Eşi, ortağı ve benzeri yoktur. Bu sıfatın zıddı olan “birden fazla olmak” Allah için imkânsızdır.
5) Muhalefetün li’l-Havadis:
Sonradan olan şeylere benzememek demektir. Allah’tan başka her şey sonradan olmuştur. Allah, sonradan olanlardan hiç birine benzemez. Bu sıfatın zıddı olan “sonradan olanlara benzemek” Allah için düşünülemez.
6) Kıyam binefsihi:
Varlığı kendisinden olmak demektir. Allah Teâlâ’nın varlığı kendisinden olup başkasından değildir. Her şey varlığını Allah’tan alır. Fakat Allah varlığını bir şeyden almaz “başkasına muhtaç olmak” Allah Teâlâ için düşünülemez.
       
Hazırlayan : Bekir Aytaç
 

© Copyright 2017 | Sohbetleri Ve Kaynakları
««« www.fenafillah.com »»» sitesine aittir. Sohbet ve kaynaklar gerçek kaynaklardan kıyaslanmalıdır.
Gerçek kaynaklarının tespiti yapılmadan, sitemiz kaynak gösterilemez.